Home

 

 

Individuele problematiek

Ouderschapsplan

Herstel Familiebanden

RELATIETHERAPIE :

Een relatie aangaan voelt fantastisch en betovert u en uw partner voor een lange tijd. Het samenwonen blijkt soms toch minder eenvoudig. Dan kan de betovering plotsklaps verdwijnen en wordt “samenleven” een “naast-elkaar-leven”, waarin de intimiteit verloren is gegaan.  Waarin irritatie en conflicten veelvuldig voorkomen, of zwijgzame periodes. Soms wordt die intimiteit buiten de deur gezocht door een van de partners: een duidelijk signaal.

Vaak zoekt men de oorzaak voor de problemen bij de partner. U zoekt daar soms ook steun voor bij vrienden/vriendinnen, die dit bijna altijd zullen beamen. Ze horen immers alleen uw verhaal. Maar wees eerlijk: u  speelt daar beiden een rol in.
Misschien bent u zich dit niet eens bewust, waardoor u bepaalde reacties bij elkaar oproept. U doet uw best, maar helaas werkt het niet.
Relatietherapie begeleidt u samen door deze moeilijke periode heen. Voorwaarde is dat u beiden hetzelfde doel hebt met therapie of de verschillende doelen op tafel legt. Samen gaan we onderzoeken wat de dieper liggende oorzaken zijn waardoor uw relatie in zwaar weer terecht is gekomen. De individuele verwachtingen, verlangens en behoeften komen aan bod, evenals uw manier van communiceren. De therapie is geslaagd wanneer uw doel haalbaar blijkt en u een betere manieren hebt gevonden om problemen vóór  te zijn, door ze op tijd met elkaar te bespreken.

Werkwijze:
Als onafhankelijk psycholoog luister ik naar u beiden: eerst een keer apart en daarna samen.
Uw manier van communiceren wordt onder de loep genomen m.b.t. de pijnpunten die u bij elkaar raakt.. Er zullen huiswerkopdrachten zijn om op een andere manier naar elkaar te luisteren. Onder mijn begeleiding gaat u op een andere manier met elkaar in gesprek en ontdekt of herstel van uw relatie mogelijk is.
Het aantal sessies is afhankelijk van uw vraag, uw persoonlijke thematiek en de duur van de periode waarin het niet goed tussen u beiden ging. Tijdens de intake(het eerste consult) stellen we samen vast hoelang we met elkaar aan de slag gaan .De therapie wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke evaluatie.

HULP BIJ HET BEEINDIGEN VAN EEN RELATIE
Soms lukt het niet om de relatie te herstellen en wilt u advies over hoe u deze relatie op een goede manier kunt afsluiten. Dat kan individueel, maar ook samen.

Indien u kinderen heeft, blijft u als ouders bij elkaar betrokken. U kunnen advies en begeleiding krijgen in de periode dat het regelen van de scheiding en het vinden van een nieuw evenwicht voor u  en voor uw kinderen een feit is.. Afspraken maken t.b.v. het Ouderschapsplan is moeilijk in een emotioneel heftige periode. Daarom is het belangrijk een periode af te spreken, na het opstellen van deze afspraken, om deze opnieuw kritisch te bekijken.

Als psycholoog en pedagoog vind ik het belangrijk uw kinderen bij dit proces te betrekken. Hun belang staat bij u immers voorop. Ik ga er vanuit dat ik hen tenminste een keer zal spreken over de gang van zaken, hun beleving daarbij en hun wensen.