Individuele problematiek

Relatietherapie

Herstel Familiebanden

 

 

 

OUDERSCHAPSPLAN

Ouders blijven voor altijd ouders, ook al gaat u als partners uit elkaar. Wat eerst vanzelfsprekend was met betrekking tot opvoeding en verzorging, moet nu afgesproken worden. Vaak is dit niet gemakkelijk in een emotioneel beladen tijd.

Als onpartijdig deskundige kan ik u helpen een zgn. ouderschapsplan  op te stellen.

Wat komt daar in ieder geval in te staan:
- de verdeling van opvoedingstaken en kosten;
- de afspraken omtrent de omgang met beide ouders, grootouders en anderen;
- de manier waarop informatie uitgewisseld gaat worden
- over welke belangrijke aangelegenheden men met elkaar overlegt;
- op welk termijn c.q. door welke verandering het ouderschapsplan bijgesteld wordt

Werkwijze:

Afspraken maken t.b.v. het Ouderschapsplan is moeilijk in een emotioneel heftige periode. Mijn ervaring leert dat de eerste opzet nadien geëvalueerd en bijgesteld moet worden. Als psycholoog en pedagoog ben ik  behalve bemiddelaar ook onafhankelijk adviseur voor ouders. Door mijn informatie bent u beter in staat beslissingen te nemen in het belang van uw kind(eren).
Het is erg belangrijk dat ook uw kinderen zich kunnen uitspreken over de voorgenomen afspraken. Afhankelijk van hun leeftijd en behoefte spreek ik tenminste een keer apart met ieder kind. Dat kan ook samen met hun broertje(s) en/ of zusje(s) als ze dit moeilijk vinden.